Súčasnosť

     Obec leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Voľanského potoka. Cez obec preteká Biely potok. V strede obce sa nachádza gréckokatolícky kostol z roku 1725. 
     V súčasnosti obyvatelia obce pracujú v priemyselných podnikoch a súkromných firmách na okolí.
     Obec dnes eviduje 296 obyvateľov a má kataster o výmere 1060 ha.

Demografia
* Počet obyvateľov k 31.12.2006 spolu 298
    muži 156
    ženy 142
* Predproduktívny vek (0-14) spolu 64
* Produktívny vek (15-54) ženy 74
* Produktívny vek (15-59) muži 91
* Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 69
* Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 3
    muži 3
    ženy 0

Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
* Predajňa zmiešaného tovaru
* Pohostinské odbytové stredisko
* Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
* Knižnica
* Futbalové ihrisko
* Rozvodná sieť plynu
* Materská škola
* Základná škola

Reklamy
%d bloggers like this: