História

    Obec založili na zákupnom práve. Spomína sa v roku 1356 a bola postupne majetkom hradného panstva Čičava, Vranov, Skrabské. V roku 1600 mala obec 10 domov a dom Šoltýsa. Počas súpisu obyvateľstva z roku 1880 mala obec 46 domov a 347 obyvateľov. V období rokov 1850 – 1880 sa z obce vysťahovalo veľa ľudí. Obec patrila k Zemplínskej a neskôr k Šarišskej župe. Obyvatelia z obce sa v minulosti zaoberali chovom dobytka, poľnohospodárstvom, pálením dreveného uhlia a povozníctvom. K dedine patrí aj mlyn. Pamiatkou je grécko – katolícky kostol z r. 1725. Po r. 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobutka a tkáčstvom. Od r. 1943 v chotári pôsobili partizánske skupiny.

Reklamy
%d bloggers like this: