• Obec Remeniny

  • Obecný úrad

    Remeniny 11, 094 31, Hanušovce nad Topľou, Tel:057/445 23 11, Fax:057/445 23 11, Mobil:0907 957 162 Email: obecremeniny@stonline.sk

O obci

     Obec leží v južnej časti Nízkych Beskýd v doline Voľanského potoka. Cez obec preteká Biely potok.
     Obec založili na zákupnom práve. Spomína sa v roku 1356 a bola postupne majetkom hradného panstva Čičava, Vranov, Skrabské. V roku 1600 mala obec 10 domov a dom Šoltýsa. Počas súpisu obyvateľstva z roku 1880 mala obec 46 domov a 347 obyvateľov. V období rokov 1850 – 1880 sa z obce vysťahovalo veľa ľudí. Obec patrila k Zemplínskej a neskôr k Šarišskej župe. Obyvatelia z obce sa v minulosti zaoberali chovom dobytka, poľnohospodárstvom, pálením dreveného uhlia a povozníctvom. K dedine patrí aj mlyn. Pamiatkou je gréckokatolícky kostol z r. 1725.  
Po r. 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobutka a tkáčstvom. Od r. 1943 v chotári pôsobili partizánske skupiny.
     V súčasnosti obyvatelia obce pracujú v priemyselných podnikoch a súkromných firmách na okolí.
     Obec dnes eviduje 296 obyvateľov a má kataster o výmere 1060 ha.